Informațiile personale

Proiectul 63709 “CALITATE, INOVARE, COMUNICARE IN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUA A DIDACTICIENILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR”, ca urmare a desfasurarii prezentei activitati de inregistrare la CONFERINTA DE DIDACTICA DIN PRIMUL AN DE PROIECT: REFORMA UNIVERSITARA A PREGATIRII VIITORILOR PROFESORI, prelucreaza date cu caracter personal prin culegerea de la potentialii participanti a datelor personale necesare inregistrarii la evenimenti si se obliga sa respecte dispozitiile legii 677/21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele astfel obtinute de catre proiect vor fi stocate în baze de date si se vor lua toate masurile pentru protectia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Având în vedere prevederile legale în materie, potentialii participanti, prin demararea inregistrarii la Conferinta, îsi exprima consimtamântul expres si neechivoc ca ulterior proiectul sa foloseasca datele lor personale în scopuri de comunicare.

Urmare a cererii scrise a unui utilizator, proiectul are obligatia:

  • de a comunica acestuia prelucrarea sau nu a datelor personale;
  • de a rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale;
  • de a înceta prelucrarea datelor personale a utilizatorului. Informatiile colectate sunt utilizate intern de catre personaluli autorizat, exclusiv pentru obiective de inregistrare si organizare a participantilor. Nu vindem, închiriem, împrumutam sau transferam vreo informatie personala în legatura cu persoanele inregistrate la Conferinta catre o parte terta.