Conferinţa Naţională de Didactică REFORMA UNIVERSITARĂ A PREGĂTIRII VIITORILOR PROFESORI Piteşti, 27-29 Iulie, 2011

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice care predau didactica specialității/coordonează practica pedagogica în învățământul superior pentru asigurarea unei formari inițiale de calitate a studenților, viitori profesori

Prezentarea obiectivelor conferinţei:
OBIECTIVE GENERALE:
  • Prezentarea generală a proiectului: scop, obiective, grup ţintă/beneficiari, rezultate vizate
  • Prezentarea realizărilor obţinute în prima etapă de derulare a proiectului
  • Stabilirea paşilor următori şi a atribuţiilor ce revin fiecărui partener
OBIECTIVE SPECIFICE:
  • Provocarea unor dezbateri între participanţii la Conferinţă pentru identificarea problemelor cu care se confruntă universităţile în domeniul pregătirii didactice şi practice a viitorilor profesori
  • Sensibilizarea cadrelor didactice universitare cu privire la achiziţionarea unor competenţe psihopedagogice necesare pentru optimizarea activităţilor de didactica specialităţii şi practică pedagogică
  • Evidenţierea unor viziuni comune şi a bunelor practici în domeniul pregătirii didactice şi practice a viitorilor profesori
  • Identificarea unor direcţii de cercetare care să conducă la optimizarea activităţilor de pregătire didactică şi practică a viitorilor profesori

La această Conferință pot participa numai membrii grupului țintă și ai echipei de implementare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63709